Aura Cleaning Therapy

Peter Filo   15. októbra 2018   Komentáre vypnuté na Aura Cleaning Therapy

Aura Cleaning Therapy umožňuje výraznú regeneráciu organizmu a psychiky v priebehu krátkeho obdobia pri stavoch nadmerného vyčerpania, chronickej únavy, pri stavoch pred vyhorením aj po duševnom vyhorení. Kombináciou čistenia energetických orgánov a biopolí človeka, diagnostiky a bylinnej liečby z pohľadu Tradičnej Čínskej Medicíny ako aj ošetrením energetických polí obytného priestoru dosahuje táto metóda výborné výsledky už po prvých terapeutických sedeniach.

Vyčistením bioenergií aury a energetických centier – čakier človeka sa uvoľnia sily, ktoré boli zablokované pod nánosom vlastných emócií, neprajnosti okolia a stresu. Naplnením tela, mysle a ducha novou energiou je umožnený reštart organizmu aj psychiky. V kombinácii s úpravou obytného priestoru prinesie novú energiu pre úspech a prosperitu.

Táto metóda nie je viazaná na žiadne vierovyznanie alebo filozofický smer. Pracuje s faktom, že človek je bytosť, ktorá má z viacej zložiek, nielen telo a myseľ. Jej účinky sú na úrovni jemných energetických polí, čo sa plne premieta do stavu tela a mysle.

Všetko na tomto svete je poprepájané energiami a silami, s ktorými dokáže správne pracovať len obmedzené množstvo ľudí. Peter Filo MMA pracuje dlhé roky s biopoliami človeka a priestoru, a je jedným z mála ľudí pochádzajúcich mimo územia Číny, ktorým bol Čínskou vládou udelený titul Majster Qi gong a Majster Tai chi chuan v jednom (v roku 2011).

Tento terapeutický program je vhodný pre všetkých ktorí majú potrebu regenerovať, doplniť svoju vitálnu silu a naštartovať sa do ďalšieho života.

Aura Cleaning Therapy sú individuálne sedenia s terapeutom (Peter Filo MMA), pri ktorých terapeut pracuje s biopoliami klienta. Okrem očisty biopoľa, odblokovania a úpravy tokov energií v tele robí aj diagnostiku organizmu podľa Tradičnej Čínskej Medicíny, a poskytuje rady ohľadom stravovania, užívania bylinných prípravkov a pitného režimu. Pokiaľ má klient záujem, môže sa naučiť harmonizačné a očistné energetické cvičenia, niektoré z foriem meditácie, tréningové metódy pre sústredenie sa, relaxačné techniky. Terapeut vytestuje energetickú kvalitu klientovho bývania, pracoviska, a poskytne odborné rady ako ošetriť ich energetiku. Pokiaľ je problém rozsiahlejší, možno objednať osobnú návštevu terapeuta a odbornú pomoc s energetikou priestoru.

kontakt pre Slovensko: 00420 720 029 845,  filo.datong@gmail.com