5 úrovní človeka

Peter Filo   22. septembra 2019   Komentáre vypnuté na 5 úrovní človeka

5 úrovní človeka

  Oddávna sa ľudia snažia pochopiť človeka ako celok. Vzniklo množstvo teórií, ktoré sa snažia vysvetliť kto sme, čo nás drží v pohybe a podobne. Mám tu pre vás ďalšiu z teórií, ktorá sa mi v praxi veľmi osvedčila. Možno ju prijmete za svoju, možno ju odmietnete. Je to iba na vás.

   Vcelku by sa dalo povedať, že človek sa skladá z piatich zložiek, úrovní na ktorý existuje. Je to odvážna teória, ale zdá sa, že vcelku výstižná. Päť úrovní je: telo, myseľ, energia, duch a duša.

Telo: telesnú schránku netreba veľmi popisovať, každý ju máme, a vieme čo potrebuje, a čomu sa máme vyhýbať. Je to naša hmotná úroveň bytia, treba mu zabezpečiť dostatok kvalitnej stravy, kyslíky dýchaním, a dať mu dostatok slobody k pohybu. Ovláda ho gravitačná sila a bežné fyzikálne zákony. Mnohý ľudia mu mylne pripisujú najväčší význam.

Myseľ: to je naša schopnosť uvažovať a riadiť pochody v našom vnútornom, i vonkajšom svete. Mnohý ju mylne považujú za najdôležitejšiu časť človeka. Úlohou psychiky je udržať pozornosť tu a teraz v prítomnosti, aby bola schopná reagovať na podnety okolia. No myseľ sa skôr snaží oddeliť od celku aby potvrdila svoju individualitu a jedinečnosť. Z pohľadu duše je to patologický stav, ktorý vzniká nesprávnou výchovou v mladom veku a neskôr sebavýchovou. Myseľ je len jedným z nástrojov, ktoré má duša k dispozícii na tomto svete.

Energia čchi: bioenergetický základ človeka je známy už tisícročia, s energiou čchi pracovali v minulosti všetky národy na všetkých častiach zemegule. Mnohé prírode blízke národy s ňou prirodzene  pracujú, na väčšine našej planéty bola alebo je táto náuka a liečiteľská prax úspešne praktikovaná do dnešných dní. Dnes síce NASA a ďalšie spoločnosti venujúce sa kozmickému výskumu s touto problematikou pracujú, a majú zjavné výsledky, no na verejnosti sa z neznámych dôvodov nie a nie k tomu vyjadriť. Akoby energia čchi neexistovala naozaj, akoby sa jednalo o báchorku pre nevzdelaných ľudí. Pritom na máme k dispozícii množstvo meracích prístrojov, fotoaparátov, ktoré jej prítomnosť dokazujú. Koľko generácií pseudovedcov bude ešte musieť pomrieť, než sa čchi stane prirodzenou súčasťou našich životov? Dokedy budú mať vedci  za bláznov liečiteľov a praktikov čchi kungu? Táto otázka zatiaľ zostáva nezodpovedaná. Naša energetika je veľmi komplexným systémom pozostávajúca z množstva autonómnych energetických orgánov, aj podsystémov, ktoré v ideálnom pracujú koordinovane a harmonicky. Reagujú na podnety okolia na fyzickej a psychickej úrovni, a sú ovládané dychom a vizualizáciou. Umožňujú telu fungovať ako živému organizmu v hmotnom svete. Aj energetiku mnoho ľudí považuje za najdôležitejšiu na svete.

Duch: duch je referenčný bod nášho života. Odzrkadľuje naše priority a hodnoty v tomto svete, určuje základný filter, cez ktorý pozeráme na svet. Poznáte výrazy ako: má obchodného ducha, má bojazlivého ducha, má bojového ducha? V mnohých kultúrach sa tento výraz používa vo vzťahu k charakteru človeka. Za všetky spomenie Japonsko. Kuroi Hara znamená, že niekto má čierneho ducha, že je zlý. Hara ga tatsu znamená Hara sa postavilo – keď sa niekto nahnevá. Výraz pre ducha je v Japonsku Hara. Predstavuje nielen brušnú oblasť, ale aj charakterovú črtu. Je sídlo čistoty, sily, odvahy, kľudu. Keď vás nazvú Hara no hito (človek s hara), je to veľký kompliment, znamená to že ste človekom charakteru. Pomocou ducha plní naša duša úlohu, ktorú má na tomto svete, v tomto vtelení.

Duša: je to božská podstata človeka, v kresťanskej ikonografii zobrazovaná ako holubica, zastupujúca na človeka. Je to časť božského v nás, ktoré sa zrodilo do tohto sveta plniť svoju úlohu. Má mocné nástroje: Telo, myseľ, energie a ducha. Žiaľ myseľ sa dokáže natoľko spotvoriť, že poškodí telo aj energie, a z božského čistého ducha spraví posluhovača zla.

Pokračovanie nabudúce

Peter Filo MMA