Prosperita v roku 2019 z pohľadu Feng shui

Peter Filo   30. decembra 2018   Komentáre vypnuté na Prosperita v roku 2019 z pohľadu Feng shui

2019

Rok prasaťa 2019 a hviezda prosperity 8

Čínsky nový rok 2019 začína 5. februára 2019

Hviezda prosperity je energia, ktorá prináša do domu radosť, šťastie a bohatstvo. Jej pozíciu v dome dokáže určiť analýza Feng shui. Je to veľmi šťastná hviezda.

Keďže energia hviezdy 8 bude v roku 2019 v centre bytu, bude sa to týkať všetkých obyvateľov bytu alebo domu, a malo by im to priniesť o niečo viac prosperity ako v roku 2018. Niektorým podstatne viac, niektorým málo, všetko závisí od toho, ako je dom postavený z pohľadu Feng shui, ako je zariadený, a aký osud má človek napísaný v horoskope pre rok 2018. Ak nie je dobrý osud z pohľadu horoskopu, možno veľa napraviť pomocou Feng shui (treba zavolať odborníka) a zároveň to vyvažovať vnútorným postojom, samozrejme pozitívnym. V Číne sa tradične hovorí, že človeka ovplyvňujú v živote tri veci: osud, vnútorný postoj a Feng shui. Samozrejme aj Číne vedia, že bez božského aspektu to nejde, a preto sa rôznymi rituálmi a modlitbami snažia nakloniť si bohov, aby sa im darilo. Majú veľké množstvo bôžikov a bohov, Budhistických, Taoistických… Vybrať si, ku komu sa modliť a koho žiadať o priazeň často nie je jednoduché. Na západe máme jediného boha otca, čím sme v poznaní oproti čínskej kultúre postúpil ďaleko dopredu. Hoci v minulosti v predkresťanskej Európe sme mali množstvo božstiev, a mnohí sa k nim dodnes radi vracajú, toto množstvo bol nižší stupeň poznania boha, než aký máme dnes. Kresťanstvo je zatiaľ ešte stále najvyšší dosiahnuteľný stupeň poznania boha, aj keď ho mnohí odmietajú. Ale bez neho to nejde, nech si myslia o tom čo chcú.

Dobré Feng shui pracuje s univerzálnymi zákonmi prírody, a hoci niektorí Feng shui praktici doň vmiešavajú prácu s božstvami, Feng shui je určitý druh fyziky, najvýstižnejšie by sa dalo nazvať metafyzikou. To, že vedci zatiaľ nepomenovali, alebo neobjavili niektoré zákony prírody, ešte neznamená, že neexistujú. Predovšetkým preto, lebo tisíce a státisíce, ba dokonca milióny ľudí má pozitívne skúsenosti s Feng shui úpravami bytov, domov, firiem, ktorí po aplikovaní rád odborníka  opäť začali pokojne spávať, našli si prácu, zlepšili si zdravie, vzťahy, zachránili svoju firmu pred krachom, vyhrali súdne spory… Takéto niečo nie je náhoda. Ortodoxný kresťania nemajú radi Feng shui, považujú ho za mágiu, alebo za čosi inšpirované temnotou. Nič z toho ale nemôže byť ďalej od pravdy. Málo čo funguje vo svetle lepšie ako Feng shui. Feng shui nám môže pomôcť vrátiť sa k bohu. Keď sa náš život vďaka nemu stabilizuje, a prestaneme musieť denne bojovať o živobytie (áno, Feng shui toto dokáže spraviť s vašim životom), potom má človek čas sa zamýšľať nad sebou, svojim životom, bohom. Neraz som robil analýzy Feng shui v kresťanských bytoch. Nikdy som nepovedal, že soška Ježiša alebo panny Márie musí z domu preč. Skôr som to uvítal, a nechal som ju umiestniť na miesto, kde mohla priniesť najviac úžitku. Keď človek verí v boha, a žije podľa desatoro, žije šťastnejší život ako ostatný. Ale všetci chybujeme, preto aj kresťania dostanú z času na čas od boha riadnu poza uši. A Feng shui dokáže pomôcť znovu poskladať život človeka, postaviť ha na nohy, a pomôcť mu prísť na to, prečo sa mu stalo to, čo musel riešiť (ochorenie, chudoba, rozvod, …). Vždy sa v takej situácii pýtame boha „A prečo práve ja?“ „No prečo práve ty si sa takto zasprával?“ Pýta sa zasa on nás. To som od teba nečakal bože… To som od teba nečakal človeče… znie odpoveď. Tam kde klesá morálka, ustupuje prosperita. Akýkoľvek druh prosperity…

Takže hviezda číslo 8 vám prinesie v roku 2019 prosperitu, ale každému podľa, osobného horoskopu, vnútorného postoja, zásluh a morálky.

Toto bolo trochu inak o Feng shui pre rok 2019

Peter Filo MMA