Nie je Feng shui ako Feng shui

Peter Filo   9. októbra 2018   Komentáre vypnuté na Nie je Feng shui ako Feng shui

   Medzi jednotlivými metódami Feng shui môžu byť priepastné rozdiely v kvalite vypracovania projektu (bioenergetickej analýzy priestoru). Feng shui sa delí do troch kvalitatívnych úrovní: ľudové Feng shui, Feng shui pre “strednú vrstvu” a cisárske Feng shui. ich popis nájdete nižšie v článku.

V Číne sa v dnešnej dobe Feng shui nazýva aj “piatou vlnou” tradičnej Čínskej kultúry, ktorá získala popularitu na západe, a to popri Čínskej kuchyni, Čínskej medicíne, Čínskom Kung Fu, a Čínskom Tai chi chuan v spojení s Qi gongom.IMG_7739

    Podľa názoru Čínskych majstrov tohto umenia je Feng shui unikátne staročínske umenie výberu priaznivých miest na bývanie a navrhovanie harmonických štruktúr ako sú budovy, komplexy, mestá…. sú to základy Čínskej prírodnej vedy.

    Povedané moderným jazykom je Feng shui bioenergetický systém zdravého bývania, počnúc od výberu vhodnej lokality, pozemku, typu postaveného domu až po jeho zariadenie tak, aby podporoval úspech a zdravie jeho obyvateľov. Zahŕňa v sebe vedu, náboženstvo aj ľudové povery a čary.

    Vznik Feng shui sa datuje do obdobia pred cca 3 000 rokmi, no predchodca systému má podľa archeologických vykopávok až 6 000 rokov. Pôvodne pochádza z Číny, kde sa ním tisícročia riadili tak čínsky cisári ako aj jednoduchý poľnohospodári. A to každý na takej kvalitatívnej úrovni, ktorú si mohol dovoliť. Feng shui je dodnes rozdelené približne do troch úrovní kvality: ľudové Feng shui, Feng shui pre strednú vrstvu a cisárske Feng shui.

    Takzvané “ľudové Feng shui” bolo oddávna jednoduchým systémom, preplneným poverami, tradíciami a abstraktnými predstavami. Napĺňalo potreby prostého ľudu, ktorí nemali vzdelanie, ani prostriedky na zaplatenie profesionálnej konzultácie Feng shui majstra. Ich rukoväťou a učebnicou boli rozličné almanachy, ktoré okrem poľnohospodárskych rád obsahovali aj Feng shui rady pre daný rok, ale aj liečiteľské techniky, spôsoby stolovania, návody na usporadúvanie svadieb, pohrebov, a mnohé rituály, ktoré sprevádzali život jednoduchých ľudí počas roka. Že táto úroveň Feng shui nebola veľmi vysoká, dokladá aj to, že v Číne vždy žilo okrem bohatých aj obrovské množstvo chudobných ľudí.

Feng shui pre strednú vrstvu” je úroveň tohto umenia, na ktorej ľudia dostávajú od Feng shui majstrov fundované rady, ktoré aplikujú vo svojom živote, a to im umožňuje žiť plnohodnotný a bohatý život. Obidve tieto úrovne sú hojne rozšírené aj v západnom svete. A vďaka “ľudovému Feng shui” má toto umenie v niektorých krajinách Európy veľmi zlé meno.

Cisárske Feng shui“ bolo od svojich počiatkov majetkom najmocnejších. Počas dynastií Tang a Ming dokonca vyšli cisárske dekréty zakazujúce učiť túto najvyššiu úroveň umenia budovania domov a miest cudzincov, a uchovať tak cisárske Feng shui ako „štátne tajomstvo“. Knihy o cisárskom Feng shui boli uschované v knižnici cisárskeho paláca, a tým nedostupné pre verejnosť. Koncom  dynastie Ming (cca 1600 n.l.) bola kniha o Cisárskom Feng shui ukradnutá z paláca zakázaného mesta, a toto umenie sa dostalo medzi bohatých obchodníkov a vysokopostavených úradníkov. Dnes by sme cisárske Feng shui ťažko hľadali, napriek tomu existujú poradcovia, ktorých rady sú tak kvalitné a drahé, že si ich služby môže dovoliť iba malé množstvo vyvolených.

Peter Filo MMA