Profesionálny kurz Qi gong

Plne obsadené

najbližší kurz otváram na jeseň 2019

Certifikovaný kurz Qi gong (čchi kung)

Štúdium Qi gong bude prebiehať v Bratislave pravidelne jeden krát mesačne pod odborným vedením Petra Fila MMA.

 (Peter Filo MMA – duchovný terapeut Aura cleaningu a Terapií duchovného srdca, profesionálny školiteľ Spiritual healingu, Feng Shui, Qi gong a Tai chi chuan s 21 ročnou praxou, honorárny poradca pre bojové umenia v Qin Tao v Číne, nositeľ titulu učiteľ vyššej triedy (Lao´š) pre Qi gong a Tai chi chuan udelený v Qin Tao v Číne, riaditeľ Tamikay sro…)

   Tento kurz je zameraný na navrátenie zdravia a zlepšenie psychickej a duchovnej kondície. Návšteva tohto kurzu Vám umožní získať hlboké vedomosti v oblasti ľudskej energetiky a čínskeho pohľadu na zdravie človeka. Má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti bioenergetiky človeka a jeho životného prostredia (byt, pracovisko). Kurz je vhodný aj pre úplných laikov, ktorý doteraz prišli s  Qi gong a tradičnými liečiteľskými postupmi do kontaktu iba okrajovo, nemáme žiadne vekové alebo vzdelanostné obmedzenia. Vyžadujeme ale pravidelné individuálne cvičenie Qi gong počas celého kurzu.

   Kurz ponúka silné teoretické základy o energetike človeka a obsahuje množstvo praktických cvičení. Vzdelanie v základoch Tradičnej Čínskej medicíny, energetiky obytného priestoru (Feng shui) a GPZ (lokalizácia geopatogénnych zón)  spojené s rozsiahlou teóriou a množstvom cvičení Qi gong vytvára najlepšie predpoklady pre vybudovanie profesionálnej kariéry liečiteľov, akupunkturistov, masérov, či cvičiteľov zdravotných cvičení. Kurz je mimoriadne vhodný aj pre laických záujemcov o zdravotný životný štýl, aby hlbokou znalosťou teórie a praxe svojich cvičení pomohli sebe i svojmu okoliu. Rôzne druhy cvičení Qi gong pokrývajú široké spektrum účinnosti pri rôznych ochoreniach pohybového aparátu aj vnútorných orgánov.

Priebeh štúdia

Štúdium prebieha víkendovou formou

Miesto konania                                                                                                                           

Bratislava

Denný program

09 00 – 12 00 prednášky a cvičenia

13 00 – 17 00 prednášky a cvičenia

cena:  150 Euro s DPH mesačne

V cene sú zahrnuté študijné materiály (cca 250 strán), inštruktážne DVD, študijné pomôcky…

V cene nie je zahrnuté doprava, ubytovanie a strava

prihlasovanie

Počet účastníkov je z kvalitatívnych dôvodov limitovaný na 12

Na kurz sa možno prihlásiť mailom na adrese:  filo.datong@gmail.com

Kurz nie je vhodný pre ľudí s vážnymi srdcovými, obličkovými a onkologickými ochoreniami alebo po vážnom úraze hlavy (alebo vážnej operácii hlavy)

Kurz je certifikovaný spoločnosťou Tamikay s.r.o.

Telefonické informácie o kurze na čísle 00420 720 029 845

Cvičebný a výukový program kurzu a Qi gong zostavy:

Ba Duan Jin Qi Gong

   Tento Qi gong je jedným najznámejších v Číne aj Európe. Vzniklo približne pred 1 000 rokmi v starej Číne. Po stáročia je základom čínskej zdravotnej kultúry. Táto verzia cvičenia nepochádza od majstrov čínskej Asociácie Zdravotného Qi gongu, ale je zo starej línie Qi gong majstrov Hongkongu. Podporuje dýchací a obehový systém, silu končatín, flexibilitu kĺbov a privádza do rovnováhy organizmus ako celok. Pomáha liečiť cievne ochorenia a osteoporózu. Cvičenie je v západnom svete v tejto podobe temer neznáme, hoci v tejto tradičnej forme pravidelným cvičením prináša rýchle výsledky.

Liu Zi Jue Qi Gong

Je to Qi gong „šiestich zvukov“, ktorý bol vytvorený na kontrolu dýchania. Toto cvičenie u cvičiaceho reguluje nárast a ústup energie Qi, keď pri jednotlivých cvikoch vyslovujeme zvuky XU, HE, HU, SI, CHUI a XI. Posilňujú vnútorné orgány ako pečeň, pľúca, srdce, obličky a ďalšie. Je to cvičenie vhodné pre všetky vekové kategórie, je jednoduché a príjemné. Badateľne zlepšujú kvalitu života cvičiacich, a tento Qi gong patrí medzi štyri základné piliere čínskeho Qi gongu. Táto forma pochádza zo starých rodinných tradícií Hongkongu.

Wu Xing Qi Gong

Tento Qi gong piatich elementov (hybateľov) veľmi výrazne dopĺňa a vyvažuje pomer piatich elementov v tele (oheň, zem, kov, voda, drevo), čím výrazne pomáha zlepšovať psychický aj fyzický stav človeka pri ochoreniach. Ľudia, ktorý majú silnú nerovnováhu týchto piatich prvkov vo svojom tele, by mali určitý čas precvičovať celú zostavu pravidelne. Po stabilizácii stavu možno precvičovať, a tým aj posilňovať jeden – dva elementy podľa aktuálnej potreby. Nevyžaduje žiadne špeciálne vedomosti, pohyby sú nenáročné a cvičenie je vhodné pre všetky vekové kategórie. Jedná sa o starý tradičný Qi gong.

Yishen Jiuduanjin Qi Gong

   Yishen Jiuduanjin  (ji-šen tiou-tuan-tin) Qi Gong vychádza z učenia o akupunktúrnych dráhach Tradičnej čínskej medicíny. Bol vytvorený majstrami čínskej Asociácie zdravotného Qi Gongu na báze poznatkov o prúdení Qi a krvi v tele po takzvaných hlavných a vedľajších dráhach. Bol špeciálne vytvorený pre posilnenie a udržovanie zdravia v každom veku. Úspešne sa používa pri ochoreniach srdca a pľúc.  Pohyby v tomto Qi Gongu sú jednoduché, nenásilné, ľahko zrozumiteľné, navzájom previazané, plynulé a harmonické. Možno ho cvičiť aj v sede na stoličke, tým je toto cvičenie mimoriadne vhodné aj pre seniorov, ktorý už nedokážu pevne stáť na nohách.

Lao Gong Qi Gong

Toto cvičenie je zamerané na získanie a zosilnenie pocitu Qi v rukách, dlaniach, je to cvičenie pre silný základ Qi gongových cvičení, skladá sa zo šiestich pozícií, a je zo všetkých uvedených zostáv najjednoduchší na cvičenie, no zároveň je pre cvičiacich jeden z najzaujímavejších. Má dve úrovne – začiatočnícku a pokročilú. Začiatočnícka pripravuje telo na zvládanie väčších objemov Qi, pokročilá verzia oslobodzuje ducha a má silný spirituálny náboj

I Tin Ting Qi Gong

   I Tin Ting Qi gong je šľachovo-svalové posilňovacie cvičenie, ktoré pochádza zo starej Číny. Najstaršie záznamy o tomto cvičení pochádzajú spred 2 000 rokov. Je to cvičenie overené časom, vypracované do posledného detailu, a pôsobiace na viacerých úrovniach tela a energetiky. Jeho zdravotné účinky sú ohromujúce. Tento zdravotný systém Qi Gong bol po tisícročia v Číne rozvíjaný tak, aby umožnil spevňovať zdravie ľudí, a urýchľoval liečenie rozličných druhov zranení. Toto cvičenie, pozostávajúce z 12 polôh rúk v stoji spojených so špeciálnymi dýchacími technikami a vizualizáciou je schopné prispôsobiť telo dlhým hodinám meditácie, náročným formám fyzického tréningu alebo náročnej práci. Pomocou nich možno rozvinúť aj svoju mentálnu i duchovnú silu na veľmi vysokú úroveň. Tento Qi gong patrí medzi štyri základné piliere čínskeho Qi gongu.

Ji Jin Jing Qi gong

   Aj keď názov tohto Qi gongu znie veľmi podobne ako ten predchádzajúci, cvičenie je úplne odlišné. Tento Qi gong pochádza zo starej tradičnej školy čínskeho kung fu, a to z Choy Li Fut. Tento štýl kung fu cvičí štyri Qi gongy, pričom tento a Ba Duan Jin, ako bol popísaný vyššie patria do tejto školy a sú učené v tejto škole. nieje možné ich nájsť na internete ani na výukových DVD. učia sa priamo prenesením od učiteľa na žiaka, aby sa zachovali všetky vnútorné hodnoty cvičenia. Je to starý Qi gong, ktorý má korene v Shaolinskom chráme, ale stáročiami bol prispôsobovaný potrebám cvičiacich, až z neho vznikla samostatná odnož cvičenia, ktorá ale stojí na pevných základoch Shaolinskej formy cvičenia.

Vnútorný Qi gong:

Malý nebeský obeh – Siao tiou zchien

– podľa individuálnych schopností účastníkov

   Malý nebeský obeh má za úlohu naplniť prednú a zadnú stredovú dráhu Ren-mai a Tu-mai energiou Qi a cirkuláciou Qi ich spriechodniť, čím sa v tele vytvorí významný rezervoár Qi, ktorá je neustále k dispozícii pre vnútorné orgány, čo výrazne prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu cvičiacich. Zvládnutie tohto cvičenia je vstupnou bránou do tajomného sveta pokročilého Qi gong.

Vaše vedomosti si rozšírite aj o nasledovné témy:

Základy Tradičnej Čínskej Medicíny:

 • Fytoterapia – liečivé byliny v Qi gongu podporujúce a rozhojňujúce energiu Qi a krv
 • Moxibúcia ako doplňovanie a aktivácia energie Qi
 • základy Tradičnej čínskej medicíny a ich aplikácia v Qi gong
 • učenie o piatich prvkoch
 • učenie o meridiánoch – 12 riadnych dráh a 8 mimoriadnych dráh
 • využitie akupunktúrnych bodov v Qi gongu

Základy energetiky obytného priestoru:

 • Tok energie Qi a jej kvalita v interiéri a exteriéri obydlia
 • Príčiny ochorení z nesprávneho usporiadania obytného priestoru
 • Určenie kvality obytného priestoru
 • Techniky duchovných liečení nehnuteľností

Štúdium energetiky prírody:

 • lokalizácia Geopatogénnych zón na pozemku a v dome pomocou virgule
 • Rastliny, ktoré indikujú prítomnosť zdraviu škodlivého vyžarovania
 • Rastliny indikujúce zdravé vyžarovanie prírody
 • Vplyv rastlín na energetiku človeka a ktoré stromy a kvety výrazne dopĺňajú Qi
 • Vplyv jedla na energetiku človeka, ktoré potraviny výrazne dopĺňajú Qi
 • Vplyv liečivých bylín na energetiku človeka
 • Vplyv drahých kameňov na energetiku človeka

Tešíme sa na stretnutie s Vami