Tradičné Karate Do

Peter Filo   3. júla 2019   Komentáre vypnuté na Tradičné Karate Do

   Nepovažujem za správne, keď mnohé knihy pojednávajúce o Karate sa obmedzujú iba na techniku, rozvoj pohybových schopností a zápas. Ľudia, prichádzajúci na tréning Karate  často hľadajú čosi viac, a sú nútený sa obraciať sa k iným praktikám, keď majú záujem meditovať, či rozvíjať vnútorné energie Ki. Obracajú sa ku Jóge, Tai chi, alebo ku rôznym pochybným pohybovým kurzom pre zlepšenie zdravia.

   Pritom toto všetko v Karate máme, dokonca i viac, cestu k realizácii seba samého, cestu ku pravde, k najvyššej dokonalosti a najhlbšiemu poznaniu, preč zo svojich problémov.

   Unikátne tradičné Karate – Do pracuje na všetkých úrovniach poznania – fyzickej, psychickej a duchovnej. Pracuje s kozmickou silou Ki. Je poľutovania hodné, že knihy o Karate často úplne neprenikajú ani cez fyzickú časť, nehovoriac už o psychike  či duchovnej úrovni karatistu. Nerozprávajú o tom, prečo nosíme pás, nezaoberajú sa dýchaním, etikou iba okrajovo, a tak ľudia ani nevedia, že Karate je vlastne uzavretý duchovný systém, kde stav našej mysle je dôležitejší, ako čokoľvek iné. Už Gichin Funakoši vo svojej slávnej knihe Karate – Do Kyohan, vyjadril svoj pôvodný nesúhlasný postoj voči šíreniu Karate, pretože v tom videl nebezpečenstvo nesprávneho náhľadu ľudí na toto umenie, ak by Karate padlo do nesprávnych rúk, a techniky boli učené izolovane, bez duchovných základov. Preto vo svojej knihe ukladá požiadavku na tých, ktorý sa chcú venovať tomuto bojovému umeniu, aby sa najprv oslobodili od zlých a sebeckých myšlienok. “Adepti Karate sa majú snažiť o skromnosť, slušnosť a vzdelanosť. Ťažisko Karate totiž leží skôr v rozvoji ducha ako na technike, a tí ktorý trénujú Karate nemali skončiť iba získaním perfektnej techniky. Karate – Do znamená veľmi sa snažiť o vnútorný tréning mysle, a rozvíjanie čistého vedomia, ktoré jediné umožňuje sledovať pravého ducha tohto umenia”. Tiež tvrdí, že ľudia, ktorý trénujú Karate aby mohli lepšie udierať, nevedia vôbec nič o Karate – Do, škodia jeho menu, a radšej by mali zanechať tréningu. Duchovná cesta v Karate je cesta Zenu. Z tejto pozície učil Karate Funakoši. Bol proti súťažiam, zvlášť proti Kumite – súťaži ( voľný boj ), pretože sa obával, že prehnaná hrdosť a silná túžba po úspechu pôjdu proti duchovným cieľom  a ohrozia vlastnú ideu Karate – Do, to jest tréning tela pre urýchlenie vyzretia ducha. Mali by sme si uvedomiť, že Funakoši chcel zabrániť práve takémuto vývoju. Čisto technicky – športové Karate, ktoré sa oddelilo od duchovnej náuky nespĺňa svoj pôvodný zmysel. Je samozrejme legitímne robiť Karate ako šport, no keby Funakoši predvídal tento vývoj, určite by Karate nesprístupnil verejnosti.

   Môj majster povedal:  ” Šport nemá so skutočným Karate – Do nič spoločné. Šport možno prirovnať ku autíčku, ktoré vezmeme do ruky, a hráme sa na šoférov. No je tu možnosť šoférovať ozajstné autá. Prečo teda nie? Prečo sa okrádať o to najkrajšie a najpodstatnejšie v Karate? Prečo sa ľudia chcú stále na niečo hrať, miesto toho, aby už jednoducho niekým boli?” Mám mnoho priateľov, výborných karatistov, ktorý sú rovnako výbornými ľuďmi. Jedinou ich chybou je to, že sa uspokojili s ponúknutým, a nešli a neskúmali ďalej. V Karate je totiž treba rešpektovať všetko, dýchacími cvičeniami počnúc, cez bioenergie KI, až po vyššie duchovné stavy, ku ktorým sa žiak Karate správnym tréningom má dopracovať.

   Prijatím pravidelných športových súťaží v minulosti nahradilo postupne víťazstvo ako cieľ tradičné hodnoty Karate – Do. Okrem toho snaha mnohých škôl smerovala k získaniu reputácie pomocou súťažných úspechov. Skúsený, duchovne vyzretý učiteľ Karate stratil svoju funkciu vzoru a prevzali ju súťažiaci, za ktorými sa uberali mnohý mladý karatisti.

   Táto kniha Vás možno privedie k zamysleniu sa nad tým, čo robíte, ako trénujete.  Pre mnohých bude iba pokusom o objavenie starých, zabudnutých obzorov Karate. No ak privedie na tradičnú cestu iba jedného žiaka, splnila táto kniha svoj účel. Preto otvorte svoju myseľ, vzdajte sa predsudkov a skúste vstúpiť hlbšie do tajov Karate – Do.

                                                         Z knihy Tradičné Karate Do 1.  Autor Peter Filo MMA 1995